Overnatting
Har du som besøkandes eller utstillar behov for overnatting så er det følgandes mogleiheitar på Dalen.