Denne sida er under ombygging og funksjonar vil mangle

Sample Headline

Parkering

Det er gratis parkering like ved markedsområdet i sentrum.
Det er eigne vakter som henviser deg til parkering. 

Gratis inngang

Det er 5 inngangar til markedsområdet.

Blomsterbua
Parkeringa til Coop
Vegen frå Buyø
Vegen frå Dalen Hotel
Ved innkjørsla til sentrum ved Tokke Helsesenter